Przetarg na nieruchomości w miejscowości Bronisin Dworski (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz.U. Nr 46 z 2000 r. z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów położonych w miejscowości Bronisin Dworski przeznaczonych do sprzedaży.Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena brutto do przetargu zł / w tym VAT 23%/

w/g ewidencji

w/g księgi

1

187/32

LD1P/00050939/3

275

15677,58

2

187/33

LD1P/00050939/3

289

16475,85

3

187/30

LD1P/00050939/3

383

21834,96Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Na wyszczególnionych wyżej działkach brak naniesień budowlanych.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki o nr geodezyjnych 187/32 i 187/33 leżą w jednostce planistycznej „4MN"a działka 187/30 w jednostce planistycznej „2MN".

Dla tych działek plan ustala przeznaczenie podstawowe -tereny zabudowy mieszkaniowej,jednorodzinnej;dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające- usługi/wbudowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną/,która zajmuje maksimum 30% całkowitej powierzchni budynku, budynek o przeznaczeniu gospodarczo garażowym,parkingi oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Informuje się, że osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o zakup wyszczególnionych nieruchomości w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi przetarg ograniczony ustny na sprzedaż działek o nr 187/32 i 187/33 z uwagi na niespełnianie parametrów działek budowlanych, kierowany do właścicieli nieruchomości położonych w sąsiedztwie,stanowiących działki geodezyjne o nr 187/11,187/27,187/35 i 186 z przeznaczeniem na ich powiększenie.

Dokona także sprzedaży bezprzetargowej działki o nr 187/30, zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr V/52/2011 z dnia16 marca 2011 roku. w sprawie zgody na taką formę sprzedaży.


Rzgów. dn. 2011-04-29

 

 Orginalna treść przetargu w załączniku.


powrót...
Załączniki:
Treść przetargu
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 06.05.2011
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 06.05.2011 00:00. Wygasa 17.06.2011 00:00. Odsłon 1140, Wersja 1
Początek strony