Postępowanie do 30 tys euro. (wygasły...)

Gmina Rzgów prosi o złożenie oferty na remont schodów i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku rehabilitacji GPZ w Rzgowie.

Firma składająca ofertę musi wykazać się doświadczeniem  w wykonywaniu min. 2 robót brukarskich z kostki betonowej o wartości co najmniej 30 tys zł brutto  każda, potwierdzonych  referencjami wystawionymi przez zamawiających.

Ofertę należy składać do dnia 06.06.2014r.  do godz. 14.00 na adres Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, sekretariat, pok. 21 na załączonym do ogłoszenia druku.  

Ewentualne pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres inwestycje@rzgow.pl

Do oferty należy załączyć:

1.      kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o zamieszczony przedmiar

2.      wykaz robót

3.      referencje

Kopertę należy opisać : oferta na: Remont schodów i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku rehabilitacji GPZ w Rzgowie.

Termin realizacji : od 14 lipca do 18 sierpnia 2014.

 Czas wyłączenia obiektu z użytkowania  jest możliwy od 14 do 26 lipca. Po tym terminie stopień zaawansowania robót musi umożliwiać korzystanie z wejścia do budynku od strony schodów.  

Zamawiający zawrze umowę, której treść została zamieszczona w załączniku.

 


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 22.05.2014
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 22.05.2014 00:00. Wygasa 06.06.2014 00:00. Odsłon 1062, Wersja 1
Początek strony