. Wykonanie sieci wodociągowej PCV w ulicy Górnej o długości (wygasły...)

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11- 09
fax.(0-42)214-12-07
Do 30 000 EURO
Ogłasza przetargi nieograniczone na następujące zadania:
1. Wykonanie sieci wodociągowej PCV w ulicy Górnej o długości 38 m.
2. Wykonanie wodociągu PCV w ulicy Kasztanowej o długości 200 m
3. Wybudowanie sieci oświetleniowej w ulicy Nasiennej w Rzgowie
Termin rozpoczęcia--- listopad 2003 r .
Termin zakończenia (oczekiwany) — listopad 2003 r.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mogą być odebrane
w siedzibie zamawiającego w pok. nr 6 w godzinach 730 - 14 00 .
Uprawniony do kontaktów z kontrahentami :
p. Zbigniew Snelewski tel. 214-11-09
Termin składania ofert upływa 30-10- 2003 r . do godz. 9 00.
Rozpoczęcie otwierania ofert nastąpi 30 -10-2003 w siedzibie zamawiającego w kolejności o godz. 930 , 945 , 1000.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji
krajowych .
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena .
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
 Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
Uwaga: Przetarg na oświetlenie ulicy Nasiennej w Rzgowie został przesunięty na dzień 12 listopad 2003 roku .Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje nie zmieniona .
Podpisał :

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 15.10.2003
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 15.10.2003 00:00. Wygasa 12.11.2003 00:00. Odsłon 1868, Wersja 2
Początek strony