użyczenie zaplecza gastronomiczne i przestrzeń konsumpcyjną w wybudowanej Sali sportowej w Rzgowie (wygasły...)

zmianie ulega załącznik nr 3, którego treść brzmi następująco:

 ……………………………………………………………..
Miejscowość , dnia
……………………………………………..
Nazwa Firmy (pieczęć firmowa)
Oświadczenie
Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,
………………………………………………..
podpis


powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
załacznik nr 3
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez MDerski dnia 29.07.2013
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 29.07.2013 00:00. Wygasa 19.08.2013 00:00. Odsłon 1852, Wersja 2
Początek strony