Wykonanie projektu przebudowy mostu w Rzgowie- ul. Zielona do 14 000 EURO (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy projektu przebudowy przepustu drogowego zlpokalizowanego w Rzgowie przy ulicy Zielonej. Zakres prac obejmie :

1.Wykonanie projektu budowlano i wykonawczego

2. ST wykonaia i odbioru robót budowlanych

3. Kosztorysy ślepy, inwestorski i przedmiar robót

4. Sporządzenie map do celów projektowych

5. Wykonaie niezbędnych badań geologicznych

6. Opracowanie operatu wodnoprawnego

Oczekiwany termin realizacji 4 miesiące od daty podpisania umowy,

Do oferty powinny być dołaczone podstawowe dokumenty potwierdzające uprawnienia jednostki do wykonywania tego typu projeków .

Zapytania dotyczące zakresu projektów możena kierować pisemnie na adres Urząd Miejski w Rzgowie 95- 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres inewstycje@rzgow.pl oraz  faxem 42 214 12 07.

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
Projekt umowy
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 18.06.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 18.06.2012 00:00. Wygasa 29.06.2012 00:00. Odsłon 1347, Wersja 2
Początek strony