zimowe utrzymanie dróg i ulic będących (wygasły...)

Rzgów 2004-11-05 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Rzgów w sezonie zimowym 2004/2005 .
Ogólna ilość dróg na terenie Gminy ca 150 km.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 22-11-2004 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych „ z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Roman Charczuk oraz Jan Pruś tel . 0-42 214-12-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-11-2004 r . o godzinie 915 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 22-12-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Komunalnym pok. nr 14 w Urzędzie Gminy w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania zima 2004/2005 r.powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 05.11.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 05.11.2004 00:00. Wygasa 22.11.2004 00:00. Odsłon 859, Wersja 1
Początek strony