Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Topolowej (wygasły...)

Rzgów: Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Topolowej w Starowej Górze -część północna.
Numer ogłoszenia: 94996 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Jedna z firm poprosiła o okręślenie jakie roboty należy uwzględnić w wycenie w dziale  4 "Roboty różne"?

Odp. Przy okręsleniu roboty różne nie ma przedmiaru. Oznacza to , że roboty różne nie występują i można je pominąć przy kalkulowaniu ceny oferty.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 06.04.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 06.04.2012 00:00. Wygasa 16.04.2012 00:00. Odsłon 929, Wersja 1
Początek strony