OGŁOSZENIE II przetarg nieograniczony ustny, na sprzedaż nieruchomości położonych w Konstantyna. (wygasły...)

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz Rzgowa, woj .łódzkie/Rzgów plac 500-lecia 22 ,tel. /42/2141210, 2141209, ogłasza II przetargi nieograniczone ustne, licytacje, na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rzgów położonych w miejscowości Konstantyna w sąsiedztwie Starowej Góry

 

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena brutto do przetargu / zł/

Uwagi

w/g ewidencji  gruntów

w/g księgi wieczystej

1

69/11

LD1P/00026145/3

837

62100,24

 

2

68/3

LD1P/00021556/2

996

73897,17

 

3

68/6

LD1P/00021556/2

1209

91261,08

 

           

            Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

W pasie drogowym ulicy w sąsiedztwie działek została wybudowana nowa sieć i urządzenia elektroenergetyczne Na działkach brak naniesień budowlanych.
            Wyszczególnione działki leżą w jednostce planistycznej"2MN" i „5MN"dla których ustalono przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną ,stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy.

Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Informuje się, że nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

II przetargi nieograniczone ustne na  sprzedaż działek geodezyjnych wyżej podanych odbędą się dnia 13 marca 2014 roku o godzinie 1300  pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim

w Rzgowie.

            Uczestnicy przetargów powinni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny gruntu w kasie urzędu do godz. 1400 w terminie do dnia 6 marca 2014 roku/włącznie/.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

            Pierwszy przetarg na sprzedaż podanych nieruchomości odbył się 9 grudnia 2013 roku      Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Rzgów dnia 2014-02-04


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 11.02.2014
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 11.02.2014 00:00. Wygasa 13.03.2014 00:00. Odsłon 1338, Wersja 1
Początek strony