Przebudowa ulicy Rudzkiej - etap I w Rzgowie droga powiatowa nr 1195E (wygasły...)

Jeden z oferentów zadałanastępujace pytanie:

czy zamawiający uzna, że warunek " Wykonawcy powinni wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie chodników i placów (roboty brukarskie) o wartości powyżej 90 000,00 zł brutto każda, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie" został spełniony, jeżeli oferent  przedstawi dwie referencje z wykonania boisk w ramach programu "ORLIK 2012" ( zakres prac zawiera ułożenie kostki na podbudowie - w obu prztpadkach kwota całości inwestycji przekracza milion złotych)?

ODP. Z treśći warunku wynika wprost, że podstawą do uznania, że oferent go spełnia jeżeli przedstawione dokumenty potwierdzą, że:  "roboty dotyczą budowy chodników i placów (roboty brukarskie) są  o wartości powyżej 90 000,00 zł brutto każda, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie". Jeżeli wartość robót brukarskich wykonywanych w ramach większego zadania spełnia te warunki i oferent potrafi  udokumentować, że wartość robót brukarskich brutto przekracza kwotę 90 000 zł to Zanmawiajacy uzna, że warunek został spełniony.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Z . Snelewki dnia 11.01.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 11.01.2012 00:00. Wygasa 20.01.2012 00:00. Odsłon 1009, Wersja 1
Początek strony