Przebudowa kotłowni gazowej.Instalacja c.o. (wygasły...)
2004-10-20 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji C.O. w budynku G.O.K. w Rzgowie na ulicy Rawskiej 8.
Zakres robót obejmie:
1. Przebudowa kotłowni gazowej.
2. Wykonanie instalacji C.O. ( Dwa obiegi )

 Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarze dołączonym do SIWZ.
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .
 W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 05-11-2004 r.
do godziny 900 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Maria Nagańska tel. 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05-11-2004 r. o godzinie 915.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 05-12-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok.nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 15.12. 2004 roku.powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 20.10.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 20.10.2004 00:00. Wygasa 05.11.2004 00:00. Odsłon 3504, Wersja 4
Początek strony