Odpowiedzi do przetargu Dostawa ultrasonografu dla potrzeb Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie. (wygasły...)

 

Czy zamawiający dopuści do przetargu dostawcę, który:

Wykonał należycie co najmniej 3 dostawy ultrasonografów o wartości brutto nie niższej niż 115.000 zł każda?

Odpowiedź

Dostawca musi posiadać doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy –   w tym okresie - wykonał należycie co najmniej 3 dostawy ultrasonografów o wartości brutto nie niższej niż 120.000 zł , tak więc takie doświadczenie nie spelnia postawionych wymagań. 

 

1.

Dotyczy załącznika nr 2 SIWZ punkt B 12.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG oferujący opcjonalnie obrazowanie 4D?

Zamawiający nie wymaga wg specyfikacji dostarczenia głowicy do badań 4D a doposażenie aparatu USG w obrazowanie 4D bez głowicy podnosi koszt zakupu nie dając możliwości korzystania z tej funkcji.

2. Dotyczy załącznika nr 2 SIWZ punkt D.2

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę liniową pracującą w technologii skrzyżowanych ultradźwięków, oferującą obrazowanie rombowe, trapezowe oraz obrazowanie harmoniczne, o szerokości czoła 56 mm, pracującą w zakresie stosowanych częstotliwości 3-12.

3.

Dotyczy załącznika nr 2 SIWZ punkt E 2.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę endovaginalną pracującą w zakresie stosowanych częstotliwości 3,6-10 MHz ?

Różnica 0,6-1 MHz między wymaganym parametrem przez zamawiającego nie wnosi istotnej różnicy w jakość obrazowania i umożliwi zwiększenie konkurencyjności ofert w przetargu.

4. Dotyczy załącznika nr 2 SIWZ punkt E 3.

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę endovaginalną oferującą kąt obrazowania 158 stopni, pracującą w technologii obrazowania harmonicznego poprawiającej jakość uzyskiwanego obrazu.

Odpowiedzi:

1. Obecnie wymogi nakładane przez płatnika nie obejmują modułu 4D  jednak posiadania takiej opcji pozwala na natychmiastowe użycie w przypadku poszerzenia zakresu kontraktu – nie akceptujemy -  zakup w pakiecie różnych opcji zdecydowanie wpływa na cenę finalną

2.  Nie dopuszczamy – zakres częstotliwości min. 5 -15 Mhz

3.  Nie dopuszczamy – zakres częstotliwości min.3 – 11 Mhz

4.  Nie dopuszczamy – obecnie używane głowice pracują w zakresie kąta min,180 st.

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 13.08.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 13.08.2012 00:00. Wygasa 17.08.2012 00:00. Odsłon 1051, Wersja 1
Początek strony