Burmistrz Rzgowa ogłasza II przetarg ograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,stan (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Rzgowa /Rzgów,plac 500 lecia 22 ,tel 214-12-10,214-13-53/ ogłasza II przetarg ograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w miejscowości Rzgów
Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu
w/g ewidencji w/g księgi / zł/
gruntów wieczystej


1.438 27250 823 37 905,00


Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 %.
Pierwszy przetarg na sprzedaż tej działki odbył się 20 mają 2009 roku.
Działka 438 położona jest przy cieku” Struga,”nie ma styczności z drogą publiczną.
Na działce brak naniesień budowlanych.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północna część działki / pasmo ca 50 mb/ jest przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,dopuszczalne pod zabudowę usługową Pozostała część działki/pasmo ca 20 mb/ znajduje się w w strefie ochrony ekspozycji Rzgowa,jako historycznego układu urbanistycznego,gdzie dopuszcza się formy zainwestowania nie naruszające walorów przyrodniczych.
Z pełnym zakresem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Wyboru formy przetargu ograniczonego ustnego dokonano ze względu na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej. Z tego względu przetarg jest kierowany do właścicieli działek przylegających o nr 436,437 i 439.
Przetarg ograniczony ustny odbędzie się w dniu 6 lipca 2009 roku o godzinie 1300
w pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny gruntu w kasie urzędu
w terminie do dnia 29 czerwca 2009 roku /włącznie/.W tym terminie osoby zainteresowane powinni także zgłosić uczestnictwo w tym przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi,w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Rzgów. dn. 2009-05-25
powrót...
Załączniki:
wersja PDF ogłoszenia
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 29.05.2009
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 29.05.2009 00:00. Wygasa 07.07.2009 00:00. Odsłon 1114, Wersja 1
Początek strony