wykonania projektu wymiany istniejącej sieci wodociągowej przy drodze Kalinko Morgi (wygasły...)

 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBÓT)

Przedmiotem przetargu jest wykonanie projektu wymiany istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy do granicy pasa drogowego dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego w miejscowości Kalinko -Morgi w gminie Rzgów powiat Łódzki Wschodni.

W zakres opracowania wchodzi wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kalinko-Morgi w pasie drogi gminnej nr geod 61/1 na odcinku ok 950mb od istniejącej sieci w drodze gminnej przy posesji nr 62 do do końca miejscowości Kalino-Morgi (okolice posesji 11 przy drodze powiatowej w Kalinku )Sieć wodociągowąprzewidziano z rur PE o średnicy 160 mm łączonych przez zgrzewanie, przyłącza przewidziano z rur PE łączonych przez zgrzewanie i zakończonych zasuwami w granicy pasa drogowego,

Projektant w ramach zadania wykona dokumentację budowlaną i wykonawczą, kosztorys inwestorski i nakładczy. Dokumentacja w wersji papierowej powinna być sporządzona w czterech egzemplarzach, kosztorys inwestorski i kosztorys nakładzczy i specyfikacja techniczna w 1 egzemplarzu. całość dokumentacji powinna być również sporądzona w wersji elektronicznej. Kosztorys inwestorski i nakładczy powinin być dostarczony w wersji edytowalnej i w wersji pdf. Projektant w cenie oferty uwzględni również sporządzenie mapy do celów projektowych. Przedmiotem odbioru będzie dokumentacja prjektowa w zakresie określonym powyżej ze wszystkimi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnieniami. Oczekiway termin dostarczenia kompletnej dokumentacji 30.06. 2013 r.

Projektantów zainteresowanych wykonaniem w/w dokumentacji prosimy o składanie ofert dogodz 14.00. dnia18 kwietnia 2013 roku w referacie inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie.(pokój nr 4)


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 26.03.2013
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 26.03.2013 00:00. Wygasa 18.04.2013 00:00. Odsłon 921, Wersja 1
Początek strony