Dostawy kruszywa dolomitowego (wygasły...)GK 7050/27/2005 Rzgów 31.03.2005

Informacje o przetarguWójt Gminy Rzgów 95-030 Rzgów Plac 500-lecia 22 tel.214-12-10 fax.0-42 214-12-07 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zadania nie przekracającej 60.000 euro.
Treść zadania:
Dostawy kruszywa dolomitowego przeznaczonego do naprawy dróg gminnych tłuczniowych w 2004r. O granulacji:
-0-31,5mm. 2.500 ton
-31,5-63,0mm 1.500 ton
SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 14 lub przesyłką za zaliczeniem pocztowym. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do dnia 30.11.2005r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy którzy spełniają warunki wynikające z art.22 ust.1 oraz nie są wykluczeni na podstawie atr.24 ust.1 ustawy z dn.29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych. Kryterium oceny oferty jest cena. Nie obowiązuje wniesienie wadium. Oferty należy składać do dn. 18.04.2005r. Godz.8:45 w sekretariacie Urzędu Gminy Rzgów. Informacji udzielają: W.Małecki i K.Kobus pok.14 tel.0-42 214-12-09. Otwarcie ofert nastąpi w dn.18.04.2005 godz. 9:00.powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 01.04.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 01.04.2005 00:00. Wygasa 18.04.2005 00:00. Odsłon 771, Wersja 1
Początek strony