Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej (wygasły...)

Jeden z wykonawców zadał nastepujące pytanie:
Na stronie 13 SIWZ do w/w budowy jest napisane:
Wykonawcę uzna się za wiarygodnego w przypadku, gdy jego roczne obroty (przychody) w ciągu ostatnich 3-ch lat stanowić będą co najmniej 2-krotną wartość brutto zamówienia
Pytanie
Czy powyższe zdanie dotyczy obrotów na rachunku bankowym, czy przychodów firmy netto i jakie dokumenty należy
złożyć dla udokumentowania tych przychodów.
Odpowiedź:
W przypadku jeżeli Wykonawca będzie chciał uzasadnić swoją wiarygodność poprzez udowodnienie wysokości swoich obrotów, będzie mógł zrobić to poprzez dołączenie do oferty jednego z następujących dokumentów dokumentów:
1. Bilans firmy za lata 2005, 2006 i 2007.
2. PIT za w/w lata
3. Zaświadczenia z jednego lub więcej banków o obrotach na koncie w w/w latach.

Wyjaśnienia:
1. Wysokość wartości robót, które można powierzyć podwykonawcy to 30%
powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 29.02.2008
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 29.02.2008 00:00. Wygasa 10.03.2008 00:00. Odsłon 803, Wersja 1
Początek strony