Budowa wodociągu w ulicy Dębowej w Gospodarzu (wygasły...)

Gmina Rzgów  poszukuje wykonawców sieci wodociągowej w Gospodarzu na ulicy Dębowej. Zakres robót opisany jest w przedmiarach i dokumentacji dołączonej do ogłoszenia .   Z dokumentacją techniczną w wersji papierowej można zapoznać się w referacie inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie 95-030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 pokój nr 4.Lokalizacja robót opisana w dokumentacji i przedmiarach. Termin realizacji 15 październik 2013. Wykonawca dostarcza wszelkie materiały . Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty pozwalające na ich wbudowanie w sieci wodociągowe. Przed rozpoczęciem robót wykonawca będzie musiał przedstawić inwestorowi do akceptacji informację o materiałach, które zamierza wbudować. Oferty powinny być złożone do 19 sierpnia  2013 roku w sekretariacie U.M. w Rzgowie Plac 500- Lecia 22 do godziny 0900. Oferty powinny być przygotowane wg dołączonego do ogłoszenia kosztorysu. Oferta powinna zawierać cenę brutto i netto, termin wykonania, deklarację , że wykonawca podpisze umowę dołączonego do ogłoszenia wzoru i stwierdzenie, że na prace Wykonawca udziela minimum trzyletniej gwarancji. Do oferty wykonawca powinien dołączyć minimum dwie referencje lub inne dokumenty, że wykonał prace o porównywalnym zakresie rzeczowym i finansowym , i że zostały one wykonane prawidłowo.  Informacji udziela referat inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie: inwestycje@rzgow.pl
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 06.08.2013
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 06.08.2013 00:00. Wygasa 19.08.2013 00:00. Odsłon 1164, Wersja 1
Początek strony