Projekt wodociagu Starowa Góra Rzgów do 14 EURO (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje pracowni projektowej, która podejmie się zaprojektowania sieci wodociągowej łączącej Starową Górę ( ulica Graniczna )         z hydroforną przy ulicy Górnej w Rzgowie. Długość projektowanego odcinka wyniesie około 2 500 m. Wodociąg powinien być zaprojektowany  z rur PE ø225 mm. Projektowany wodociąg będzie przebiegał po gruntach, którymi Gmina Rzgów dysponuje. Na odcinku ulicy Granicznej i Górnej zakres projektu będzie musiał przewidzieć przepięcie około 20 sztuk istniejących przyłaczy. Projekt budowlany i wykonawczy powinien być sporządzony w wersji papierowej i elektronicznej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiaremi i specyfikacją techniczną. Końcowe rozliczenie należności za projekt nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Termin wykonania projektu ( oczekiwany) 30 listopad 2010. Wykonanie mapy do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy projektu. Oferty należy skaładać do 28 czerwca 2010 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie 95-030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 do godziny 14. 30 lub mailem na adres inwestycje@rzgow.pl. Pytania należy kierować do referatu inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. tel 42 214 11 09. Zbigniew Snelewski lub Maria Nagańska. Pytania można zadawać również na wymieniony powyżej adres emailowy. Projektant poniesie koszty wszystkich niezędnych uzgodnień i badań gruntu.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania wraz z podaniem cen wszystkich złożonych ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2010
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 17.06.2010 00:00. Wygasa 28.06.2010 00:00. Odsłon 935, Wersja 1
Początek strony