usunięcie kolizji energetycznej z drogą gminną w Rzgowie (okolice Kerakollu). (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy usunięcia kolizji energetycznej z drogą gminną w Rzgowie (okolice Kerakollu). . Szczegółowy przedmiar jest załącznikiem do ogłoszenia. Oczekiwany termin zakończenia prac 31 lipiec 2010 roku. Wymagany okres gwarancji na wykonane prace minimum trzy lata. Na wszystkie wbudowane materiały Wykonawca będzie musiał dostarczyć odpowiednie atesty, aprobaty i oświadczenia o zgodności z aprobatą. Przed rozpoczęciem prac wykonawca będzie musiał przedstawic źródło pochodzenia wbudowywnych materiałów do akceptacji. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w robót energetycznych na kablach średniego napięcia  poparte referencjami. Przed podpisaniem umowy wykonawca będzie poproszony o okazanie referencji na co najmniej dwie roboty enegetyczne sieciowe . Oferty z dołączonym kosztorysem ofertowym należy składać do 17 czerwca 2010 r do godziny 14.30.

Do oferty oprócz kosztorysu ofertowego należy dołaczyć oswiadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania prac drogowym w odpowiednim zakresie oraz oświadczenie , że oferent ma uprawnienia do wykonywania prc objętych zamówieniem.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do referatu inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie telefonicznie tel. 42 214 11 09 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres inwestycje@rzgow.pl

Informacja o wyborze ofert zostanie przedstawiona do dnia 22 czerwca 2010 roku poprzez umieszczenie informacji na stonie internetowej


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 08.06.2010
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 08.06.2010 00:00. Wygasa 17.06.2010 00:00. Odsłon 1034, Wersja 1
Początek strony