Odtworzenie rowu odwodnieniowego wraz z przepustami w miejscowości Kalino (wygasły...)15-1 0 - 2003 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 30 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na :
1. Odtworzenie rowu odwodnieniowego wraz z przepustami w miejscowości Kalino
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 23-10-2003 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w art.19 i 22 Ustawy oraz w SIWZ o Zamówieniach Publicznych. Informacji udziela : Zbigniew Snelewski tel. 214-11-09 .
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-10-2003 r . o godzinie 915 .
Warunki przetargowe na każde z zadań można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy Rzgów w godzinach 8 00 - 1400.
Oczekiwany termin realizacji każdego z zadań 15-11- 2003powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 15.10.2003
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 15.10.2003 00:00. Wygasa 23.10.2003 00:00. Odsłon 867, Wersja 1
Początek strony