Ogłoszenie przetargu na nieruchomość położonej w mieście Rzgowie (wygasły...)

OGŁOSZENIE

 

            Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r. z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów  położonej w mieście Rzgowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena netto do przetargu / zł/

w/g ewidencji  gruntów

w/g księgi wieczystej

1.

16

LD1P/00041716/8

1728

72 800,00

 

            Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionej w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

            Działka nr 16 leży w jednostce planistycznej „6SG"dla której ustalono jako przeznaczenie podstawowe: wielofunkcyjna strefa aktywności gospodarczej pod zabudowę przemysłową- przemysł lekki nieuciążliwy,bazy,składy i magazyny,hurtownie,usługi komercyjne itd. z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające : parkingi i dojazdowe drogi wewnętrzne,obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych. Obsługa komunikacyjna działek z wyznaczonych w planie dróg. Zabudowa może być realizowana w odległości 10 mb od linii rozgraniczającej drogę.

Na działce brak naniesień budowlanych.

            Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

            Informuje się, że osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o zakup wyszczególnionej nieruchomości w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

            Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi przetarg na sprzedaż tej nieruchomości.

 

            Rzgów. dn. 2011-06-08

 


powrót...
Załączniki:
Orginał dokumentu
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 08.06.2011
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 00:00. Wygasa 22.07.2011 00:00. Odsłon 1173, Wersja 1
Początek strony