Do 14 0000 EURO Pełnienie funkcji koordynatora i inspektora robót drogowych (wygasły...)

 Pytania do przetargu

W nawiązaniu do ogłoszenia na pełnienie funkcji koordynatora oraz inspektora nadzoru proszę o udzielenie odpowiedzi na nast. pytania:
  1. W tabeli zakresu finansowego robót jest pozycja ”Drogi publiczne gminne”. Co kryje się pod tą pozycją?
  2. Czy na wymienione pozycje robót Urząd posiada pozwolenia na budowę, a jeżeli nie, to czy pozyskiwanie pozwoleń będzie obciążało inspektora ?
  3. Czy projektanci  będą pełnili nadzory autorskie?
  4. Czy jakaś z pakietu budów będzie finansowana z programów pomocowych UE?
  5. Czy po zakończeniu umowy o nadzór od 1 stycznia 2014 inspektor nadzoru będzie zobowiązany do dokonywania przeglądów i innych czynności w okresie gwarancji i rękojmi?

Ad 1 Dołączona tabelka jest częścią załącznika inwestycyjnego, opisującego cały rozdział. Zawartość rozdziału opisują umieszczone pozycje poniżej pozycji ”Drogi publiczne gminne”.  .

Ad 2. Na część robót Zamawiający posiada pozwolenia, na pozostałe niezbędne będzie przygotowanie zgłoszeń, na dwa zaadania wykonywane są jeszcze projekty i rzeczą koordynatora będzie ich weryfikacja przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. We wszystkich z tym związanymi czynnościami  koordynator będzie wykonywał wszystkie czynności niezbędne do przystapienia do realizacji.

Ad 3. Nie przewiduje się potrzeby powołania inspektora nadzoru autorskiego. W szczegółnych przypadkach przewidujemy możliwość konsultacji z projektantem.

Ad 4. Nie prewiduje się udziału środków unijnych

Ad 5. Przy przeglądach gwarancyjnych, inspektor będzie uczestniczył tylko w przypadku wystąpienia usterek lub ujawnienia się wad ukrytych


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 11.02.2013
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 11.02.2013 00:00. Wygasa 04.03.2013 00:00. Odsłon 968, Wersja 1
Początek strony