I etap przebudowy ulicy Zamkowej w Starowej Górze . (wygasły...)


06 - 08 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu przebudowy ulicy Zamkowej w starowej Górze . Zakres prac obejmie:
1. Wykonanie odwodnienia i przepustów.
2. Ustawienie krawężników i obrzeży.
3. Wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej na odcinku około 520 m.
.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 10-09-2004 r.
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie
są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Paulina Skiba tel. 0 - 42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-09-2004 r. o godzinie 915.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 7-10-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30.10.2004 r.
Wadium 2000 złpowrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 06.08.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 06.08.2004 00:00. Wygasa 10.09.2004 00:00. Odsłon 1622, Wersja 2
Początek strony