1. Renowacja i odbudowa systemu odwodnienia ul . Wąwozowa w Rzgowie2. Odtworzenie rowu odwodnieniowe (wygasły...)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 30 000 EURO )

Ogłasza dwa odrębne przetarg nieograniczony na :
1. Renowacja i odbudowa systemu odwodnienia ul . Wąwozowa w Rzgowie
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 19-08-2003 r .
do godziny 12 45 oraz spełniają wymagania określone w art.19 i 22 Ustawy oraz w SIWZ o Zamówieniach Publicznych. Informacji udziela : Roman Charczuk tel. 214-12-09 .
2. Odtworzenie rowu odwodnieniowego we wsi Tadzin .
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 19-08-2003 r .
do godziny 12 45 oraz spełniają wymagania określone w art.19 i 22 Ustawy oraz w SIWZ o Zamówieniach Publicznych. Informacji udziela : Roman Charczuk oraz Jan Pruś tel. 214-12-09 .

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-08-2003 r . odpowiednio o godzinach 1300 oraz 1320 .
Warunki przetargowe na każde z zadań można odebrać nieodpłatnie w Referacie Komunalnym w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Rzgów w godzinach 8 00 - 1400.
Oczekiwany termin realizacji każdego z zadań 30-09- 2003

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 31.07.2003
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 31.07.2003 02:00. Wygasa 18.08.2003 02:00. Odsłon 3296, Wersja 2
Początek strony