Ogłoszenie przetargu na nieruchomość położonej w mieście Rzgowie (wygasły...)

OGŁOSZENIE

 

            Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz.U. Nr 102 z 2010 r. z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych  nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów  położonych w mieście Rzgowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena netto do przetargu / zł/

w/g ewidencji  gruntów

w/g księgi wieczystej

1

258/5

LD1P/00011737/2

557

57 600,00

2

258/16

LD1P/00011737/2

518

51 950,00

3

258/17

LD1P/00011737/2

552

57 150,00

 

            Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

            Przeważająca część działek 258/5,258/17 oraz działka 258/16 leżą w jednostce planistycznej „1U" dla której ustalono jako przeznaczenie podstawowe usługi, w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2,usługi związane z obsługą  komunikacyjną, obsługą  podróżnych(handel, gastronomia, hotele),usługi administracji i obsługi tzw. biznesu (biura, administracja, gastronomia itp.),dopuszczalne przeznaczenie terenu: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

            Pozostała część działek o nr 258/5 i 258/17 stanowi fragment południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa-2KD-Z1/2(2/2).

Na działkach brak naniesień budowlanych

            Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

            Informuje się, że osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o zakup wyszczególnionej  nieruchomości w terminie 6 tygodni

od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

            Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa dokona bezprzetargowej sprzedaży wyszczególnionych w w ogłoszeniu działek, zgodnie  z treścią Uchwały NR VII/69/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 mają 2011 roku.

 

Rzgów. dn. 2011-06-08


powrót...
Załączniki:
Orginał dokumentu
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 08.06.2011
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 00:00. Wygasa 22.07.2011 00:00. Odsłon 1114, Wersja 1
Początek strony