Postępowanie nr IN 271/14/13 (wygasły...)

Do Gminy wpłynęły dwa pytania od jednego z oferentów:

Proszę o podanie okresu gwarancji

OdoMinimalny okres gwarancji na wykonane prace wynosi 36 miesięcy.

Prosimy o uzupełnienie rysunków o wykazy zbrojenia i rysunki konstrukcyjne zbrojenia.

Oferta powinna być sporządzona w oparciu o przedmiar dołaczony do ogłoszenia. Wykazy zbrojenia i rysunki techniczne są elementem projektu wykonawczego i Zamawiający dysponuje nim w wersji papierowej będącej do wglądu  siedzibie Zamawiającego.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2013
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 21.08.2013 00:00. Wygasa 26.09.2013 00:00. Odsłon 1125, Wersja 1
Początek strony