Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie odpowiedzi na Pytania (wygasły...)

W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający informuje:
1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia zgodny z ogłoszzeniem tj. 25-12-2007 r.
2. Zakres prac objętych ofertą nie obejmuje tobót teletechnicznych i związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji.
3. Prace związane z likwidacją przyłącza nie będą wymagały poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.
4. Prace muszą być wykonywane wg następującego harmonogramu:
a. Wykonanie sanitariatów na parterze
b. Przebudowa pierwszego piętra (parter do czasu zakończenia prac na pierwszej kondygnacji jest wyłączony z możliwości wykonywania jakichkolwiek prac.) oraz wykonanie robót zewnętrznych.
c. Dwutygodniowa przerwa w pracach wewnętrznych niezbędna na przeprowadzenie pracowników z parteru na piętro.
d. Wykonanie prac związanych z przebudową parteru.
Wykonawca zorganizuje prace budowlane w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu. Do oferty Wykonawca dołączy proponowany harmonogram prac, który będzie później podstawą do rozliczania terminowości wykonywania prac i rozliczania budowy. Harminogram, który ma być dołączny do oferty powinien obejmować tylko cztery punkty wymienione powyżej.
5. Pozycje kosztorysowe związane z wykonaniem rusztu halfena pod gzyms należy wyzerować, i należy dopisać jako pozycje dodatkowe pozycje związane z wykonaniem gzymsu ze styropianu.

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 30.03.2007
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 30.03.2007 00:00. Wygasa 11.04.2007 00:00. Odsłon 930, Wersja 1
Początek strony