przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne: Wykonanie elewacji strażnicy OSP Kalinko (wygasły...)

Rzgów 18-07-2003

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów
Rzgów 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11- 09
fax.(0-42)214-12-07
Do 30 000 EURO
Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne:
1. Wykonanie elewacji strażnicy OSP Kalinko
Termin rozpoczęcia sierpień 2003 r .
Termin zakończenia 10 - 09 2003 r. ( termin oczekiwany )
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia może być odebrana w siedzibie zamawiającego w pok. nr 6 w godzinach 730 - 14 30 .
Uprawniony do kontaktów z kontrahentami :
p. Zbigniew Snelewski tel 214-11-09
Termin składania ofert upływa 04- 08-2003 r . do godz. 900.
Rozpoczęcie otwierania ofert nastąpi 04 -08 -2003 w siedzibie zamawiającego o godz. 1015
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji
krajowych .
Jedynym kryterium oceny jest cena.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
 Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
Warunki przetargowe są do odebrania nieodpłatnie w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Rzgów .
 Wadium 1 000 zł.

Podpisał :

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 24.07.2003
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 24.07.2003 00:00. Wygasa 04.08.2003 00:00. Odsłon 1586, Wersja 1
Początek strony