Zaproszenie do składania ofertna na dostawę- zakup fabrycznie nowej (rok produkcji 2013) frezarki do (wygasły...)

Rzgów, dnia 03.12.2013r.

GK.271.63.2013

 

Dot.: zamówienia na dostawę- zakup fabrycznie nowej (rok produkcji 2013) frezarki do pni montowanej na wysięgniku koparko-ładowarki Catepillar 428E


Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro.

 

W imieniu Gmina Rzgów Pl.500-lecia 22,95-030 Rzgów ,zapraszam do złożenia oferty cenowej na dostawę- zakup fabrycznie nowej (rok produkcji 2013) frezarki do pni montowanej na wysięgniku koparko-ładowarki Catepillar 428E o następujących parametrach technicznych:


-maksymalny przepływ oleju do 120l/min

-ciśnienie oleju minimum 225bar

-zasilanie z linii hydraulicznej nośnika

-szerokość tarczy frezującej minimum 450mm

-ilość zębów na tarczy min 16 szt.


Dostarczona maszyna powinna posiadać płytę mocującą dopasowana do uchwytu szybkozłącza koparko-ładowarki CAT 428E oraz niezbędne przewody i szybkozłącza hydrauliczne potrzebne do połączenia dostarczonej maszyny z koparko-ładowarką CAT 428E.

Na dostarczoną maszynę dostawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy

Termin realizacji zamówienia do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Do oferty należy dołączyć specyfikacje techniczną potwierdzającą spełnienie w/w parametrów

Wykonawca zobowiązany jest do montażu zakupionego urządzenia oraz do przeszkolenia osoby wskazanej przez Zamawiającego z zakresu obsługi oraz pracy dostarczaną maszyną.

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje produkt o podanych parametrach za najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty .Negocjacje ceny nie będą prowadzone.


Oferta winna być złożona do dnia 09.12.2013r. do godz. 14 00 w siedzibie Zamawiającego bądź pocztą na adres:.


Gmina Rzgów

PL.500-lecia 22

95-030 Rzgów

pok.nr 21 (Sekretariat)


W imieniu Zamawiającego:

p.o.Kierownik Gospodarki Komunalnej;

Adam Stawiany

tel.kontaktowy 42 214 12 33


Załącznik:

  1. formularz ofertow

  2. projekt umowy


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Adam Stawiany dnia 03.12.2013
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 03.12.2013 00:00. Wygasa 09.12.2013 00:00. Odsłon 1089, Wersja 1
Początek strony