Burmistrz Rzgowa ogłasza III przetarg ustnyny na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Konstantyna (wygasły...)

OGŁOSZENIEBurmistrz Rzgowa ,woj .łódzkie/Rzgów plac 500 lecia 22, tel. 042 211 10, 214 12 09/, ogłasza III przetarg nieograniczony ustny, licytacja, na sprzedaż nieruchomości,stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w miejscowości Konstantyna w sąsiedztwie Starowej Góry


Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena brutto do przetargu / zł/

Uwagi

w/g ewidencji gruntów

w/g księgi wieczystej

1

68/3

LD1P/00021556/2

996

73897,17


Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionej w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

W pasie drogowym ulicy w sąsiedztwie działki została wybudowana nowa sieć i urządzenia elektroenergetyczne Na działce brak naniesień budowlanych.

Wyszczególniona działka leży w jednostce planistycznej "2MN" dla której ustalono przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru,wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną ,stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy.

Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Informuje się,że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki geodezyjnej o nr 68/3

odbędzie się dnia 3 czerwca 2014 roku o godzinie 1300 pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny gruntu

w kasie urzędu do godz. 1400 w terminie do dnia 28 maja 2014 roku/włącznie/.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż podanej nieruchomości odbył się 9 grudnia 2013 roku ,a drugi przetarg w dniu 13 marca 2014 r.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.Rzgów dnia 2014-04-23powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 29.04.2014
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 29.04.2014 00:00. Wygasa 03.06.2014 00:00. Odsłon 2539, Wersja 2
Początek strony