Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rzgów położonych w miejscowości Konstantyna, przezn (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, /t.j. Dz.U. Nr 46 z 2000 r. z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych  nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rzgów położonych w miejscowości Konstantyna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.


powrót...
Załączniki:
wersja PDF Ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 28.05.2010
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 28.05.2010 00:00. Wygasa 02.07.2010 00:00. Odsłon 1076, Wersja 1
Początek strony