Odpowiedzi (wygasły...)

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do postępowania NR  IN 271/3/14 dot. przetargu na "WYKONANIE PROJEKTU DOMU KULTURY W RZGOWIE".  1.Czy projekt obejmuje również instalacje niskoprądowe, takie jak:
    - sieć strukturalna    - sygnalizacja p.poż    - kontrola dostępu i przeciwwłamaniowa    - sieć komputerowa/wifiOdp -  TAK2. Czy projektowany budynek będzie zasilany z węzła C.O, czy planuje się wykonanie wewnętrznej kotłowni lub zasilanie w ciepło  będzie z istniejącego budynku hali sportowej?Odp.  – Planuje się wykonanie wewnętrznej kotłowni CO.3. Czy projekt obejmuje, poza projektami wentylacji mechanicznej, również projekty klimatyzacji z regulacją temperatury, wilgotności,  z maszynownią klimatyzacji itp. ?Odp. TAK 4. Czy w ramach sali widowiskowej planowana jest możliwość projekcji ?Odp. TAK5. Czy posiadają Państwo informacje czy w ramach nowych przyłączy energetycznych konieczna będzie np. realizacja dodatkowej stacji trafo? Odp. Nie będzie konieczna.6. Czy projekt akustyki obejmować ma również mniejszą salę muzyczną o pow. 70m2, czy jest to sala prób nie wymagająca  opracowania projektu akustyki?Odp. Projekt akustyki ma również obejmować salę orkiestry i chóru. 7. Czy są elementy instalacji istniejącego budynku hali sportowej konieczne do powiązania z instalacjami projektowanego budynku? Odp. Nie ma konieczności powiązywania się z instalacjami hali sportowej.  Na etapie wykonywania projektu branżyści mają przedstawić rozwiązania, które dla Zamawiającego powinny być najkorzystniejsze. 
powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 20.02.2014
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 20.02.2014 00:00. Wygasa 24.03.2014 00:00. Odsłon 1132, Wersja 1
Początek strony