Ułożenie nakładki na asfaltowej Kalinko ul Kombajnowa (wygasły...)

Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęły następujące pytania:

 1. Która specyfikacja określa wymagania wykonania warstwy wyrównawczej ?

Odp.Specyfikacja określajaca wymagania warstwy wyrównawczej dla KR2.

 2.Wg przedmiaru  ilość warstwy wyrównawczej odpowiednio dla projektu Kalinko/ul. Kombajnowa wynosi 84,1 t i 31,35 t. Po dokonaniu wizji terenowej ilość ta nie obejmuje naprawy ubytków w istniejącej nawierzchni bitumicznej . Wnosimy o wprowadzenie do przedmiaru pozycji obejmującej naprawę istniejących spękań.

Odp. Przwidziana w obmiarach ilość masy wyrównawczej przewiduje równieżuzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni, Nie przewidujemy dalszych wzmocnień.

 3. Czy zamawiający przewiduje dodatkowe wzmocnienie podłoża na nienośnych krawędziach jezdni

Odp. Nie przewiduje się

 4. Przedmiar robót nie obejmuje naprawy spękań istniejącej jezdni. Wnosimy o wprowadzenie do przedmiaru pozycji obejmującej naprawę istniejących spękań.

Odp. Nie przewiduje się.

 5. W przedmiarze drogi 2909 w Kalinku brak pozycji frezowania nawierzchni bitumicznej na włączeniach. Po wykonaniu nakładki powstanie różnica wysokości pomiędzy istniejącą a nowowykonaną nawirzchnią. Prosimy o przedstawienie szzczegółu zakończenia nakładki bitumicznej oraz pozycji frezowania właczeń.

Odp. Proszę o doliczenie frezowania o doliczenie frezowania na powierzchni 11 m2

6. SST dla nawierzchni asfaltowych jest oparta o nieaktualne normy, prosimy o zmianę specyfikacji na obowiazujące normy oraz wytyczne techniczne z 2010 roku.

Odp. SST dla nawierzchni asfaltowych będą dostosowne do WT-1 i WT-2 z 2010 roku. Określenia w przedmiarze robót są zgodne z wytyczznymi WT-1 i WT-2.


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 03.04.2013
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 03.04.2013 00:00. Wygasa 12.04.2013 00:00. Odsłon 1745, Wersja 2
Początek strony