Zaproszenie do składania ofert w zakresie świadczenia kompleksowych usług bhp i ppoż dla Urzędu Mie (wygasły...)

Na podstawie § 1 ust.5 oraz § 3 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Burmistrza Rzgowa Nr 208/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14000 euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do składania ofert  podmioty zainteresowane współpracą w zakresie świadczenia kompleksowych usług bhp i ppoż dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie
powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Małgorzta Rózga dnia 28.11.2013
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 28.11.2013 00:00. Wygasa 18.12.2013 00:00. Odsłon 1940, Wersja 2
Początek strony