ODPOWEIEDZI NA ZAPYTANIE DO SIWZ (wygasły...)

Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęły  zapytania  dotyczące SIWZ dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej – etap 2010-2011.”:

 

1.       Prosimy o potwierdzenie terminu złożenia oferty do dnia 29.03.2010r godz. 9.00 ponieważ w  SIWZ-ie, Rozdział III, Ust.I,  pkt  8 widnieje data 22.03.2009r.

2.       Prosimy o potwierdzenie, że do oferty wystarczy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony z podaniem nośników cenotwórczych (robocizna, narzuty, zysk) oraz dołączonymi tabelami elementów scalonych i zestawieniami materiałów z cenami.

3.       Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów  oświetleniowych aluminiowych, stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym?

 

Ad. 1      Potwierdzamy, że termin złożenia  oferty upływa w dniu  29.03. 2010r o godz. 9.00.

Ad. 2      Potwierdzamy, że do oferty wystarczy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony z podaniem nośników cenotwórczych (robocizna, narzuty, zysk) oraz dołączonymi tabelami elementów scalonych i zestawieniami materiałów z cenami.

Ad. 3      Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupów oświetleniowych wykonanych z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym.  Na inne materiały niż wymienione w SIWZ oraz kompozyt polimerowy  Wykonawca musi uzyskać zgodę od Zamawiającego.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 15.03.2010
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 15.03.2010 00:00. Wygasa 29.03.2010 00:00. Odsłon 978, Wersja 1
Początek strony