Wyjaśnienie (wygasły...)

Zamawiającay informuje w związku z zapytaniemzadanym przez jednego z oferentów, że informacje na temat zatrudnienia wynikające z warunków udziału w postępowani unależy zamieścić w załączniku nr 4. Błędny zapis mówiący o załączniku nr 5 i 7 powstał w trakcie zmieniania SIWZ w celu dopasowania jej do potrzeb Zamawiającego.
powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 19.11.2007
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 19.11.2007 00:00. Wygasa 28.11.2007 00:00. Odsłon 831, Wersja 1
Początek strony