OGŁOSZENIE na sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów w miejscowości Kalino (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I EZgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

/ t. j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r. z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów położonych w miejscowości Kalino,przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów
Lp         Oznaczenie nieruchomości              Pow. w m2                Cena brutto do przetargu

          w/g ewidencji w/g księgi                                                                    / zł/

                  gruntów wieczystej


  1. 685/2 LD1P/00026205/2                     1188                                 53685,81

  2. 685/3 LD1P/000/26205/2                   1188                                 53 685,81


Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.
Działki nr 685/2 i 685/3leżą w jednostce planistycznej „JMR"dla której ustalono przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej ; przeznaczenie dopuszczalne - pod zabudowę usługową i produkcyjną o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki.

Na działkach brak naniesień budowlanych.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się, że osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o zakup wyszczególnionych nieruchomości w terminie

6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi przetargi na sprzedaż podanych nieruchomości.

 

Rzgów. dn. 2012-08-24


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 27.08.2012
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 27.08.2012 00:00. Wygasa 08.10.2012 00:00. Odsłon 2430, Wersja 2
Początek strony