remont sanitariatów (wygasły...)2005-06-10


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pionu kanalizacyjnego oraz remontem sanitariatów na czterech kondygnacjach ( 11 pomieszczeń) w szkole podstawowej w Rzgowie.

Zakres prac obejmie prace ogólnobudowlane oraz wymianę armatury sanitarnej
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 27-06-2005 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych „ z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Paulina Skiba oraz Maria Hetman- Nagańska tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-06-2005 r . o godzinie 945 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 26-07-2005 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania lipiec sierpień 2005 r.
Nie przewiduje się konieczności wniesienia wadium.

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 10.06.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 10.06.2005 00:00. Wygasa 27.06.2005 00:00. Odsłon 955, Wersja 1
Początek strony