Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (wygasły...)29 - 03 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci gazowej PE n/c o długości 560 m na osiedlu Nadrzeczna w Rzgowie .
Prace będą wykonywane na drogach gminnych: Nadrzeczna, ks. Załuski , Kazimierza Jagiellończyka oraz Żołnierzy Września .
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 15-04-2004 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-04-2004 r . o godzinie 915 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 14-05-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok . nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania lipiec 2004

Wadium 1 000 zł.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 29.03.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 29.03.2004 00:00. Wygasa 15.04.2004 00:00. Odsłon 872, Wersja 1
Początek strony