Zamówienie do 14 000 EURO (wygasły...)

Zamówienie  do 14 000 EURO

Gmina Rzgów poszukuje osób, które w 2009 roku będą pełniły funkcję koordynatora robót drogowych realizowanych w ramach budżetu inwestycyjnego na rok 2009.

Wymagania:

1.       Osoby składające ofertę zobowiążą się do podpisania umowy o dzieło na  czas trwania inwestycji.

2.       Składający ofertę musi posiadać uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w zakresie wykonywania robót drogowych.

3.       Składający ofertę powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu dróg, wykonywaniu kosztorysów, przedmiarów  oraz w nadzorowaniu realizacji.

4.       Składający ofertę zobowiązuje się w okresie trwania inwestycji drogowych( włącznie z okresem przygotowania inwestycji) do co najmniej wykonywania swoich obowiązków przez dwa dni w tygodniu po minimum 6 godzin dziennie. W przypadkach niezbędnych oferent powinien na każdorazowe wezwanie stawić się o ile jego wizyta będzie niezbędna.

5.       W zakres obowiązków oferenta wejdzie: Weryfikacja dokumentacji projektowej przed ogłoszeniem przetargu włącznie z weryfikacją dokumentacji kosztorysowej, wykonywanie kosztorysów wycinkowych jeżeli przetarg nie obejmie całego zadania, wykonywanie przedmiarów i przygotowywanie specyfikacji technicznych i dokumentacji dla robót remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę. Kontrolowanie prowadzonych realizacji drogowych i ich nadzorowanie, uczestniczenie w odbiorach końcowych.

6.       Oferent będzie zobowiązany do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji w okresie 3 lat od zakończenia prac budowlanych.

7.       Oferent złoży ofertę na kwotę całościową . Płatności będą dokonywane miesięcznie przez cały czas realizacji zadania.

Z  zakresem inwestycji planowanych do realizacji Oferent może zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 95-030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 pok. Nr 4. Pytania można zgłaszać pisemnie lub faxem na nr 42 214 12 07 . Dopuszcza się również kontakt  mailowy na adres inwestycje@rzgow.pl  .  Sprawę prowadzi Referat Inwestycji . Osobą udzielającą informacji jest pan Zbigniew Snelewski.  Oferty w formie pisemnej należy składać do 15 lutego 2009roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub Referacie Inwestycji  Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Oferta powinna zawierać minimum wartość umowy oferenta oraz informację na temat posiadanych uprawnień i doświadczenia. Zamawiający dopuszcza również możliwość  udzielenia zlecenia po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej o ile złożona oferta nie będzie kompletna. 

 
powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2008
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 30.12.2008 00:00. Wygasa 15.02.2009 00:00. Odsłon 877, Wersja 1
Początek strony