instalacja c.o. dla O.S.P. w Kalinku. (wygasły...)2006-09-12


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Burmistrz Miasta Rzgowa
95-030 Rzgów, Pl.500-lecia 22
tel.(0-42) 214-11-09
fax.(0-42) 214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjnych związanych z instalacją c.o. dla O.S.P. w Kalinku.
C.P.V. 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 25-09-2006 r.
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1, oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udziela: Maria Hetman- Nagańska
tel. 0-42 214-11-09.
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25-10-2006 r . o godzinie 915 w gabinecie Burmistrza Rzgowa.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 24-10-2006 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 31.10.2006 r.
Wadium nie jest wymagane.

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 13.09.2006
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 13.09.2006 00:00. Wygasa 25.09.2006 00:00. Odsłon 821, Wersja 1
Początek strony