Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego (wygasły...)
GK 7050/32/2006 Rzgów, dnia 27.03.2006r.
Informacja o przetargu


Burmistrz Rzgowa, 95-030 Rzgów Plac 500 lecia 22 tel. 042 214-12-10, fax. 042 214-12-07 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zadania nie przekraczającej 60.000 euro.
Treść zadania:
Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego o granulacji :
- 0 – 31,5 mm 2500 ton
31,5 – 63,0 mm 1500 ton
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzgowie w 2006r.
SIWZ można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pok. Nr 14 lub przesyłką za zaliczeniem pocztowym. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do dnia 30.11.2006r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art.22 ust.1 oraz nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Kryterium oceny oferty jest cena. Nie obowiązuje wniesienie wadium. Oferty należy składać do dnia 24.04.2006r. do godziny 8:45 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udzielają: W.Małecki, K.Kobus pok.14 tel. 042 214-12-33.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2006r. o godzinie 9:30

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 28.03.2006
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 28.03.2006 00:00. Wygasa 24.04.2006 00:00. Odsłon 908, Wersja 1
Początek strony