budowa wodociągu na ulicy Królowej Jadwigi w Starowej Górze: (wygasły...)2005-03-21


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z budową wodociągu na ulicy Królowej Jadwigi w Starowej Górze:
Wodociąg PCV Ø 110 o długości 370 mb.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 06-04-2005 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Maria Hetman- Nagańska i Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06-04-2005 r . o godzinie 930 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 05-05-2005 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 31.07.2005 r.powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 21.03.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 21.03.2005 00:00. Wygasa 06.04.2005 00:00. Odsłon 887, Wersja 1
Początek strony