Protest na pretarg pt. "Wykonanie placu skatingowego w Rzgowie." (wygasły...)

Zamawiajacy informuje o wpłynięciu protestu na postępowanie przetargowe pt. "Wykonanie placu skatingowego w Rzgowie" i wzywa do wzięcia udziału w postępowniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Treść protestu dolączona poniżej.
powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
str.1
str.3
str.2
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 16.06.2009
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 16.06.2009 00:00. Wygasa 07.07.2009 00:00. Odsłon 1472, Wersja 2
Początek strony