Przebudowa wodociągu PE 160 mm wraz z adaptacją przyłączy wodociągowej część I od W1 do Z5 we wsi (wygasły...)

Do Urzędu Gminy Rzgów  wpłynęło następujące zapytanie dotyczące przebudowy wodociągu w miejscowości Kalinko.

·         W związku z ogłoszonym przetargiem „ Przebudowa wodociągu PE 160 mm wraz z adaptacją przyłączy wodociągowej część I od W1 do Z5 we wsi Kalinko Gmina Rzgów” zwracamy się z zapytaniem czy na etapie realizacji budowy można zastosować zamienną technologię wykonywania robót z odkrywkowej na bezwykopową  -  przewierty sterowane?

Odp:  Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie każdej technologii zgodnej z prawem budowlanym,          w efekcie której powstanie wodociąg wykonany zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej,          a którego uciążliwość  budowy w czasie realizacji nie będzie większa niż uciążliwość wykonawstwa           w technologii tradycyjnej.  Inwestor przypomina, że dokumentacja został uzgodniona przez ZUD                i gestorów innych sieci, w związku z tym jeżeli zaproponowana technologia skutkowałaby koniecznością ponownych uzgodnień Wykonawca przejmie obowiązek dokonania uzgodnień na siebie bez możliwości zmiany terminu realizacji zadania.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2010
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 09.08.2010 00:00. Wygasa 16.08.2010 00:00. Odsłon 881, Wersja 1
Początek strony