remont nawierzchni na ulicy Rudzkiej w Rzgowie (wygasły...)


2004-10-21 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni na ulicy Rudzkiej w Rzgowie na odcinku 200 m. Zakres prac obejmie:
1. Remont nawierzchni asfaltowej
2. Wykonanie uzupełnień nakładki asfaltobetonowej.
3. Wymiana krawężników.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 05-11-2004 r.
do godziny 8 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie
są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Paulina Skiba tel. 0 - 42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05-11-2004 r. o godzinie 815.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 05-11-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 15.12.2004 r.powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 21.10.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 21.10.2004 00:00. Wygasa 05.11.2004 00:00. Odsłon 1720, Wersja 2
Początek strony