Przetarg ograniczony ustny, licytację na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własnoś (wygasły...)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rzgów /Rzgów,plac 500 lecia 22, tel.214-12-07,214-13-53/ ogłasza III przetarg ograniczony ustny, licytację na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rzgów, położonej w miejscowości Rzgów przy cieku „Struga”

Lp Oznaczenie nieruchomości Pow.w m2 Cena do przetargu
w/g ewidencji gruntów w/g księgi wiecz. / zł/


1. 2185 27253 645 2500,00


Działka o numerze 2185 położona w Rzgowie nie posiada styczności z drogą publiczną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów leży na terenach dla których ustala się – zachowanie funkcji zieleni nadwodnej łęgowej, a w szczególności,
objęcie doliny „Strugi” strefą ochrony krajobrazu,gdzie dopuszcza się formy zainwestowania nie naruszające walorów przyrodniczych,
zieleń urządzoną, zgodną z ekosystemem, z wykluczeniem wysokich drzew,
elementy zagospodarowania terenu powinny podnosić estetykę krajobrazu.
Dla sprzedaży tej działki wybrano wybrano formę przetargu ograniczonego ustnego w celu umożliwienia jej nabycia właścicielom działek sąsiednich graniczących z nieruchomością.
Informuje się,że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2005 roku o godz 1240 w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Rzgów.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10% ceny gruntu w kasie urzędu w terminie do dnia 22 lipca 2005r/włącznie/. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Rzgów. dn. 2005-06-22
powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 27.06.2005
Opublikowana przez Edmund Cieślik dnia 27.06.2005 00:00. Wygasa 29.07.2005 00:00. Odsłon 923, Wersja 1
Początek strony