Przetarg na działki w miejscowości Kalinko (wygasły...)

OGŁOSZENIE

 

            Burmistrz Rzgowa /Rzgów, plac 500-lecia 22, tel. 214-12-10,214-13-53/ogłasza  przetarg ograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w miejscowości Kalinko

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena netto do przetargu /zł/

w/g ewidencji gruntów

w/g księgi wieczystej

1

291/1

LD1P/00034810/5

903

18 048,96

/ w tym 23%VAT od kwoty 7169,40 zł za 80/183część działki przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe i mieszkaniowe./

 

            Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż południowej części działki w pasie o szerokości 80 m podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

            Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowa część działki w pasie 80 mb, położona jest w jednostce planistycznej "MR MN" -tereny budownictwa  mieszkaniowego zagrodowego i jednorodzinnego, pozostała część działki -tereny upraw polowych.

            Na działce o nr 291/1/ brak naniesień budowlanych..

            Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

            Informuje się, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

            Wyboru formy przetargu ograniczonego ustnego dokonano ze względu na nie normatywną powierzchnię działki. Z tego względu przetarg jest kierowany do właścicieli działek przylegających o nr 289,292/1 i 290/1 z przeznaczeniem na  powiększenie lub dojazd.

            Przetarg ograniczony ustny odbędzie się w dniu 12 listopada 2012 roku o godzinie 1100 w pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie

            Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny gruntu w kasie urzędu w terminie do dnia 5 listopada 2010 roku /włącznie/do godziny 14 00

            W tym terminie osoby zainteresowane powinni także zgłosić na piśmie uczestnictwo w przetargu.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

            Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 10.10.2012
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 10.10.2012 00:00. Wygasa 12.11.2012 00:00. Odsłon 1159, Wersja 1
Początek strony