Przetargi nieograniczone ustne/ licytacje/ na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Rzgów / Rzgów, plac 500 lecia 22, tel.214-12-07,214-13-53/ ogłasza przetargi nieograniczone ustne/ licytacje/ na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Rzgów, położonych w miejscowości Gospodarz, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 %.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone w Gospodarzu leżą na terenach z przeznaczeniem podstawowym- pod zabudowę mieszkaniową i przeznaczeniem dopuszczalnym- pod zabudowę usługową.
Lokalizacja zabudowy może być prowadzona według następujących zasad:
przednia nieprzekraczalna linia zabudowy 5 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej,
nieprzekraczalna tylna linia zabudowy pokrywająca się z linią rozgraniczającą terenu,
wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
wysokość budynków gospodarczych- jedna kondygnacja,
intensywność zabudowy do 08/ stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni terenu działki budowlanej/,
zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w obrębie działki budowlanej,
zachowanie minimum 40% powierzchni działki jako aktywnej przyrodniczo.
Wyszczególnione w ogłoszeniu działki pochodzą z dokonanego podziału geodezyjnego, stanowią normatywne działki budowlane. Nieruchomości te są wolne od obciążeń i zobowiązań
Przetargi odbędą się w dniu 26 października 2005 roku o godzinie12oo w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Rzgów.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10% ceny gruntu w kasie urzędu w terminie do dnia 20.X. 2005 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu, Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Rzgów. dn. 2005-09-20

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargach nieograniczonych ustnych z dnia 2005-09-20

Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu Uwagi
w/g ewidencji w/g księgi / zł/
gruntów wieczystej

95/44 26151 235
95/45 26151 299
95/46 26151 216
1. Razem 750 24540,30 Poł.w Gospodarzu

95/59 26151 236
95/60 26151 513
95/23 26151 260
2. Razem 1009 31079,50 j.w.
95/61 26151 236
95/62 26151 514
3. Razem 750 24540,30 j.w.
95/63 26151 236
95/64 26151 514
4. Razem 750 24540,30 j.w.
95/65 26151 236
95/66 26151 516
95/26 26151 260
5.Razem 1012 31178,32 j.w.
95/67 26151 236
95/68 26151 516
95/27 26151 259
6. Razem 1011 31152,70 j.w.

powrót...
Załączniki:
20050926niergosp.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 26.09.2005
Opublikowana przez Edmund Cieślik dnia 26.09.2005 00:00. Wygasa 26.10.2005 00:00. Odsłon 1093, Wersja 1
Początek strony