przetarg nieograniczony na wykonanie odcinka 230 mb. ulicy Szczytowej w Starowej Górze . (wygasły...)

Rzgów 19-09-2003

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42) 214-11- 09
fax.(0-42) 214-12-07
( Do 30 000 EURO )
Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie odcinka 230 mb. ulicy Szczytowej w Starowej Górze .

Termin rozpoczęcia-październik 2003 r .
Oczekiwany termin zakończenia- listopad 2003 r .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia może być odebrana
w siedzibie zamawiającego w pok. nr 6 w godzinach 730 - 1400 .
Uprawniony do kontaktów z kontrahentami :
p. Zbigniew Snelewski tel. 214-11-09
Termin składania ofert upływa 06-10-2003 r . do godz. 900.
Rozpoczęcie otwierania ofert nastąpi 06 -10-2003 w siedzibie Zamawiającego o godz. 1015.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji
krajowych .
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
 Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
 Odbiorą warunki przetargowe

Podpisał :

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 19.09.2003
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 19.09.2003 00:00. Wygasa 06.10.2003 00:00. Odsłon 1590, Wersja 1
Początek strony