przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w drodze łączącej Grodzisko ze wsią Kalinko– Mo (wygasły...)


2004-10-27 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w drodze łączącej Grodzisko ze wsią Kalinko – Morgi
Zakres robót obejmie:
1. Wykonanie sieci wodociągowej PCV Ǿ 110 o długości 620 m

 Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarze dołączonym do SIWZ.
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .
 W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 15-11-2004 r.
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Maria Nagańska tel. 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-11-2004 r. o godzinie 930.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 15-12-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 20.12. 2004 roku.powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 27.10.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 27.10.2004 00:00. Wygasa 15.11.2004 00:00. Odsłon 1774, Wersja 2
Początek strony